MU Asean luôn cố gắng cải thiện chất lượng trò chơi, hàng tuần chúng tôi sẽ bảo trì định kỳ máy chủ để đảm bảo chất lượng trò chơi tốt nhất.

Thời gian bảo trì

Thời gian: T4 hoặc T5 hàng tuần

Thông thường bảo trì định kỳ sẽ được MU Asean thực hiện vào các ngày T4 hoặc T5 trong tuần.

Lưu ý: Người chơi vui lòng không cố đăng nhập vào game tránh gây ra những lỗi không đáng có. Chúc các chiến binh của lục địa Mu Asean chơi game vui vẻ

bi red season16