Nhằm hỗ trợ Mutizens dễ dàng cài đặt Auto để nhặt vật phẩm, tìm kiếm đồ đạc, MU Asean Season 16 công bố bản danh sách vật phẩm của toàn bộ các cụm máy chủ như sau:

Người chơi có thể tra cứu bảng bên dưới hoặc sử dụng link google sheet, bấm Ctrl + F để tìm.

Link tra cứu Click ở đây

Hướng dẫn sử dụng bảng tra cứu

  • Cột Level: Cấp độ có thể sử dụng vật phẩm / trang bị
  • Các thông số 0-1-2-3-4: 0 là không thể sử dụng, 1-2-3-4 là có thể sử dụng với nhân vật cấp 1, 2 master 3 và master 4

Bảng drop vật phẩm toàn bộ các cụm máy chủ

Chúng tôi đã có bài viết riêng, người chơi có thể đọc bài viết theo link sau đây.


Gia nhập cộng đồng MU Asean qua các kênh chính thức

Bài viết mới