Là sự kiện hấp dẫn nhất tháng 9 tại lục địa MU Asean sự kiện khi Donate ủng hộ máy chủ MU Asean như sau:

Máy chủ Memory

Mốc donateBonusThưởng
500.000đ0%10K Ruud + Brown Panda Ring (7day)
1.000.000đ5%20K Ruud + 5 Bùa Bless of Light
3.000.000đ10%30K Ruud + 10 Bùa Bless of Light
5.000.000đ10%50K Ruud + 15 Bùa Bless of Light
7.000.000đ15%70K Ruud + 20 Bùa Bless of Light
10.000.000đ15%100K Ruud + 25 Bùa Bless of Light

Máy chủ Empire

Mốc donateBonusThưởng 
500.000đ0%5K Ruud + Brown Panda Ring (7day)
1.000.000đ5%10K Ruud 
3.000.000đ10%20K Ruud + 10 Bùa Bless of Light
5.000.000đ10%30K Ruud + 15 Bùa Bless of Light
7.000.000đ15%50K Ruud + 20 Bùa Bless of Light
10.000.000đ15%80K Ruud + 25 Bùa Bless of Light

(Bùa Bless of Light được tặng sẽ dưới dạng khóa và là bùa tăng 200% EXP), thời gian sự kiện sẽ được thông báo trước khi kết thúc.

Lưu ý: Thưởng mốc chỉ được nhận 1 lần cho mỗi mốc donate. Bonus Wcoin sẽ nhận tương ứng với số tiền Donate.

Kết thúc sự kiện: ngày 15/10/2021

Lời kết

MU Asean trân trọng cảm ơn Mutizens luôn đồng hành và hỗ trợ máy chủ ngày càng phát triển!


Gia nhập cộng đồng MU Asean qua các kênh chính thức

Bài viết mới