Người chơi của MU Asean donate từ 28/10/2021 sẽ nhận được các ưu đãi đặc biệt sau:

Máy chủ Memory

Mốc donateBonusThưởng
500.000đ0%10K Ruud
1.000.000đ5%20K Ruud
3.000.000đ10%50K Ruud
5.000.000đ10%100K Ruud
7.000.000đ15%150K Ruud 
10.000.000đ20%200K Ruud + Muun Pet envolved tùy chọn

Máy chủ Empire

Mốc donateBonusThưởng
500.000đ0%10K Ruud
1.000.000đ5%20K Ruud 
3.000.000đ10%50K Ruud
5.000.000đ10%70K Ruud 
7.000.000đ15%90K Ruud 
10.000.000đ20%150K Ruud + Muun Pet envolved tùy chọn

(Bùa Bless of Light được tặng sẽ dưới dạng khóa và là bùa tăng 200% EXP), thời gian sự kiện sẽ được thông báo trước khi kết thúc.

Lưu ý: Thưởng mốc chỉ được nhận 1 lần cho mỗi mốc donate. Bonus Wcoin sẽ nhận tương ứng với số tiền Donate.

Kết thúc sự kiện: ngày 15/11/2021

Lời kết

MU Asean trân trọng cảm ơn Mutizens luôn đồng hành và hỗ trợ máy chủ ngày càng phát triển!


Gia nhập cộng đồng MU Asean qua các kênh chính thức

Bài viết mới