vua su kien blood devil chaos castle

Hành trình vượt các sự kiện ngày luôn không hề dễ dàng, nhưng thành quả mang lại cho Mutizens là những tưởng thưởng xứng đáng sau khi hoàn thành sự kiện.

MU Asean chính thức mở các cuộc đua sự kiện ngày, tuần, tháng, cùng với đó là hệ thống tự tổng kết và trao thưởng thông qua CMS quản lý nhân vật.

Sự kiện sẽ bắt đầu và diễn ra liên tục, hoàn toàn tự động kể từ 18/6/2021.

2. Cách thức nhận thưởng

Chiến binh là vua sự kiện ngày, tuần, tháng sẽ nhận trực tiếp trong phần “Yêu cầu phần thưởng” của trang quản lý tài khoản.

Hãy nhớ thường xuyên cập nhật vị thứ của mình trên bảng xếp hạng các sự kiện, lưu ý rằng bảng xếp hạng sẽ cập nhật mỗi vài tiếng một lần, tuy nhiên, hệ thống sẽ tự động chốt thưởng hoàn toàn công bằng vào đầu ngày mới / đầu tuần mới / đầu tháng mới.

Truy cập nhận thưởng đối với các cụm máy chủ tại CMS quản lý tài khoản:

3. Phần thưởng Vua sự kiện hàng ngày

Thứ hạngYêu cầuPhần thưởng nhận được
White%2BCherry%2BBlossom%2BBranchĐạt Top 1-3 3 Purple Box + 30 Wcoin
Red+Cherry+Blossom+BranchĐạt Top 4-10 2 Red Box 
Golden+Cherry+Blossom+BranchĐạt Top 11-30 1 Green Box

4. Phần thưởng Vua sự kiện hàng tuần

Thứ hạngYêu cầuPhần thưởng nhận được
White%2BCherry%2BBlossom%2BBranchĐạt Top 1-36 Purple Box + 60 Wcoin
Red+Cherry+Blossom+BranchĐạt Top 4-104 Red Box
Golden+Cherry+Blossom+BranchĐạt Top 11-302 Green Box 

5. Phần thưởng Vua sự kiện hàng tháng

Thứ hạngYêu cầuPhần thưởng nhận được
White%2BCherry%2BBlossom%2BBranchĐạt Top 1-312 Purple Box + 180 Wcoin
Red+Cherry+Blossom+BranchĐạt Top 4-108 Red Box
Golden+Cherry+Blossom+BranchĐạt Top 11-304 Green Box 

6. Các vật phẩm nhật được ngẫu nhiên từ Box phần thưởng

Loại BoxTên BoxPhần thưởng nhận được
GreenGreen Box 1. Rất hiếm: Fragment of Radiance slot (1), Fragment of Radiance slot (2), Fragment of Radiance slot (3), Fragment of Radiance slot (4), Elemental Capsule (Normal), Capsule (Fire), Capsule (Earth), Capsule (Water), Capsule (Wind), Capsule (Darkness)
2. Hiếm: Miracle Coin x1, Miracle Coin x2, Condor Feather, Condor Flame, Horn of Fenrir, Gold Key
3. Trung bình: WereRabbit Egg, Box of Luck, Silver Key
4. Phổ biến: Loch’s Feather, Devil Square Ticket, Blood Castle Ticket, Kalima Ticket, Reset Fruit Strength, Reset Fruit Quickness, Reset Fruit Health, Reset Fruit Energy, Reset Fruit Control, Illusion Temple Ticket
RedRed Box Giống Green box nhưng xác suất đồ hiếm và rất hiếm cao hơn
PurplePurple Box Giống Green box nhưng xác suất đồ hiếm và rất hiếm cao hơn
5/5 - (5 bình chọn)

Gia nhập cộng đồng MU Asean qua các kênh chính thức

Bài viết mới