Hệ thống Ring, Pendant mới là một trong những Item cần thiết để bổ sung trong các trận chiến ngày 1 cạnh tranh trên lục địa MU. Những item chỉ có tại các Season mới được NPH Webzen cập nhật. Dưới đây là những thông tin về các phụ kiện mới dành cho người chơi.

Giới thiệu Ring, Pedant Cấp 2

(Tier 2 Accessories)

Hình ảnhTên vật phẩmPvP OptionCấp độ yêu cầuFull Option Image
muNecklace of AgonyChance of Ignoring Defense Resistance202Muasean 1
Untitled 2Solid SymbolChance of Ignoring SD Resistance190Muasean 2
Untitled 4Protector Protection RingExcellent Chance Resistance154Muasean 3
Untitled 3 1Ring of UltimatumDouble Chance Resistance178Muasean 4
Untitled 5Protection RingCritical Chance Resistance142Muasean 5

Thông tin Necklace Socket

ImageItem NameEquip level
Muasean 7Jasper Necklace (Attack-type)850
Muasean 8Lapis Lazuli Necklace850
Muasean 9Battle Jasper Necklace850
Muasean 10Battle Lapis Lazuli Necklace (Wizardry-type)850

Các chỉ số của Necklance Socket

Item NameGeneral OptionsCấp độExcellent Option(Tối đa 2 option)Socket Option (Tối đa 3 socket)Socket Bonus Option
Jasper Necklace850Excellent DMG Rate 10% Increase Wizardry by 1 every 20 levels Wizardry 2% Attack (Magic) Speed +7 (HP/8) when killing monsters (Mana/8) when killing monsters
Increase Defense
Success Rate Increase Defense Increase Shield’s
DEF Damage Reduction Damage Reflection Increase Auto HP
Recovery Increase Max HP Increase Max. Mana Increase Auto Mana
Recovery Increase Max AG Increase AP Recov
ery Rate Increase Strength Increase Dexterity
Increase HP Increase Energy
Increase DEF Increase Max HP
Lapis Lazuli Necklace850Excellent DMG Rate 10% Increase Wizardry by 1 every 20 levels
Wizardry 2% Attack (Magic)
Speed +7 (HP/8) when killing monsters (Mana/8) when killing monsters
Battle Jasper NecklaceIgnore DEF RES Rate 3%850Excellent DMG
Rate 10% Increase Attack by 1 every 20 levels
ATK 2% Attack (Magic)
Speed +7 (HP/8) when killing monsters (Mana/8) when killing monsters
Battle Lapis Lazuli NecklaceIgnore SD
RES Rate 3%
850Excellent DMG
Rate 10% Increase Wizardry by 1 every 20 levels
Wizardry 2% Attack (Magic)
Speed +7 (HP/8) when killing
monsters (Mana/8) when killing
monsters

Gia nhập cộng đồng MU Asean qua các kênh chính thức

Bài viết mới