onlinehangngay

Online nhận thưởng hàng ngày
Phần thưởng người chơi nhận được sẽ là điểm GP, điểm GP sử dụng để mua các vật phẩm giá trị tại Xshop dành riêng cho tiền tệ GP đối với cả máy chủ Empire’s War.

Hướng dẫn nhận thưởng các bạn có thể xem Video bên dưới.

MUtizens cũng cần chú ý đi sự kiện ngày để nhận phần thưởng hàng ngày và tích điểm để nhận phần quà tuần, tháng vô cùng giá trị, hướng dẫn vui lòng click vào link.

Các mức Online nhận thưởng hàng ngày
Ngày Online
Phần thưởng
Ngày 11000 GP
Ngày 21000 GP
Ngày 31000 GP
Ngày 41000 GP
Ngày 51000 GP
Ngày 61000 GP
Ngày 71000 GP
Ngày 81000 GP
Ngày 91000 GP
Ngày 101000 GP
Ngày 111000 GP
Ngày 121000 GP
Ngày 131000 GP
Ngày 141000 GP
Ngày 151000 GP
Ngày 161000 GP
Ngày 171000 GP
Ngày 181000 GP
Ngày 191000 GP
Ngày 201000 GP
Ngày 211000 GP
Ngày 221000 GP
Ngày 231000 GP
Ngày 241000 GP
Ngày 251000 GP
Ngày 261000 GP
Ngày 271000 GP
Ngày 281000 GP
Ngày 291000 GP
Ngày 301000 GP
Từ ngày 311000 GP

2. Trang đăng nhập quản lý tài khoản để nhận thưởng

Các trang quản lý tài khoản theo từng cụm máy chủ
Máy chủURL
Empire’s War non Reset Season 16https://empire.muasean.com/

3. Video clip hướng dẫn và hình minh họa

Screen05 31 01 37 0000
Hình ảnh shop tiền tệ GP

Gia nhập cộng đồng MU Asean qua các kênh chính thức

Bài viết mới