onlinehangngay

Online nhận thưởng hàng ngày
Một trong những nâng cấp đáng chú ý của MU Asean trong lần cập nhật ngày 30/5/2021 là mở tính năng online nhận thưởng ngày qua website quản lý tài khoản.

Phần thưởng người chơi nhận được sẽ là điểm GP, điểm GP sử dụng để mua các vật phẩm giá trị tại Xshop dành riêng cho tiền tệ GP đối với cả máy chủ MU Reset season 16 và MU Non reset season 16.

Hướng dẫn nhận thưởng các bạn có thể xem Video bên dưới.

MUtizens cũng cần chú ý đi sự kiện ngày để nhận phần thưởng hàng ngày và tích điểm để nhận phần quà tuần, tháng vô cùng giá trị, hướng dẫn vui lòng click vào link.

Các mức Online nhận thưởng hàng ngày
Ngày Online
Phần thưởng
Ngày 11000 GP
Ngày 21000 GP + Bless Of Light (Middle)
Ngày 31000 GP + 2 Bless Of Light (Middle)
Ngày 41000 GP + 3 Bless Of Light (Middle)
Ngày 51000 GP + 3 Bless Of Light (Middle) + 1 Loch’s Feather
Ngày 61000 GP + 3 Bless Of Light (Middle) + 2 Loch’s Feather
Ngày 71000 GP + 2 Loch’s Feather + 5 Lesser Spirit stone
Ngày 81000 GP + 3 Bless Of Light (Middle) + 2 Loch’s Feather
Ngày 91000 GP + 3 Bless Of Light (Middle) + 2 Loch’s Feather 
Ngày 101000 GP + 1 Green Box
Ngày 111000 GP + 1 Red Box
Ngày 121000 GP + 1 Purple Box
Ngày 131000 GP + 1 Bless Of Light (Greater) 
Ngày 141000 GP + 1 Bless Of Light (Greater) 
Ngày 151000 GP + 1 Bless Of Light (Greater)  
Ngày 161000 GP + 3 Bless Of Light (Middle)
Ngày 171000 GP + 3 Bless Of Light (Middle)
Ngày 181000 GP +  3 Bless Of Light (Middle)
Ngày 191000 GP 
Ngày 201000 GP  
Ngày 211000 GP 
Ngày 221000 GP  
Ngày 231000 GP 
Ngày 241000 GP 
Ngày 251000 GP + 2 Green Box
Ngày 261000 GP + 2 Red Box
Ngày 271000 GP + 2 Purple Box 
Ngày 281000 GP +  3 Bless Of Light (Middle)
Ngày 291000 GP 
Ngày 301000 GP + 3 Bless Of Light (Middle)
Từ ngày 311000 GP + Ruud Box (500)

2. Các vật phẩm có xác suất nhận được từ Box phần thưởng

Loại BoxTên BoxPhần thưởng nhận được
GreenGreen Box

1. Rất hiếm: Fragment of Radiance slot (1), Fragment of Radiance slot (2), Fragment of Radiance slot (3), Fragment of Radiance slot (4), Elemental Capsule (Normal), Capsule (Fire), Capsule (Earth), Capsule (Water), Capsule (Wind), Capsule (Darkness)
2. Hiếm: Miracle Coin x1, Miracle Coin x2, Condor Feather, Condor Flame, Horn of Fenrir, Gold Key
3. Trung bình: WereRabbit Egg, Box of Luck, Silver Key
4. Phổ biến: Loch’s Feather, Devil Square Ticket, Blood Castle Ticket, Kalima Ticket, Reset Fruit Strength, Reset Fruit Quickness, Reset Fruit Health, Reset Fruit Energy, Reset Fruit Control, Illusion Temple Ticket

RedRed Box Giống Green box nhưng xác suất đồ hiếm và rất hiếm cao hơn
PurplePurple Box Giống Green box nhưng xác suất đồ hiếm và rất hiếm cao hơn

3. Các trang đăng nhập quản lý tài khoản để nhận thưởng

Các trang quản lý tài khoản theo từng cụm máy chủ
Máy chủURL
Memory – Reset Season 16https://memory.muasean.com/
Ruins – Non Reset Season 16https://ruins.muasean.com/
Legendhttps://legend.muasean.com/

4. Video clip hướng dẫn và hình minh họa

Screen05 31 01 37 0000
Hình ảnh shop tiền tệ GP

Gia nhập cộng đồng MU Asean qua các kênh chính thức

Bài viết mới