Xin chào tất cả Mutizen của lục địa MU Asean, để các chiến binh mới nhanh chóng tìm kiếm lại sức mạnh. Nhóm phát triển MU Asean xin thông báo về việc mở máy chủ – Gold Pro với thông tin như sau:
 
  • Thông tin: VIP – Gold Pro
  • Kinh nghiệm: + 5x kinh nghiệm reset,Master
  • Tỷ lệ Drop: + 20%
  • Máy Chaos: +10% tỷ lệ thành công khi cường hóa, ép vật phẩm, cánh các loại.
  • PVP (PK): Khóa PVP tại tất cả các Map (Non PVP)

Người chơi có thể mua VIP bằng Wcoin tại bảng điều khiển tài khoản (Cổng website quản lý tài khoản memory.muasean.com) với chi phí như sau: 

  • 7 Ngày: 1,500 Wcoin
  • 30 Ngày: 5,000 Wcoin

Một số hướng dẫn tân thủ

Các thông tin tham khảo

png elf chibi
oqSrnrbmCjgjonr

Mu Asean – Mu Season 16 mới nhất, phiên bản Mu Reset chuẩn Webzen.
© Sản phẩm được vận hành bởi AsWorld Game Publisher. Bản Quyền MU Online thuộc về WEBZEN.
© Đơn vị bảo trợ truyền thông gMarketing.


Gia nhập cộng đồng MU Asean qua các kênh chính thức

Bài viết mới