MU Online duy trì Tuyên bố về Quyền riêng tư này (“Tuyên bố”) tóm tắt các chính sách và quy trình của chúng tôi để bảo vệ quyền riêng tư của tất cả thông tin cá nhân được thu thập từ khách hàng, khách hàng tiềm năng và khách truy cập vào (các) trang web của chúng tôi hoặc những người tải xuống các sản phẩm của MU Online và dịch vụ và khi nào và cách thức thông tin đó được thu thập, sử dụng và bảo vệ. Tuyên bố này cũng giải thích cách mọi người có thể xem xét, cập nhật, sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của họ và chỉ rõ thông tin nào, nếu có, họ muốn nhận từ MU Online trên cơ sở đang thực hiện.

Giới thiệu

MU Online cam kết đảm bảo quyền riêng tư của bạn và bảo vệ tính bảo mật của thông tin cá nhân của bạn. Chính sách này bao gồm trang web MU Online công khai https://muasean.com/privacy-policy (“Trang web”) và tất cả các biểu mẫu trực tuyến trên Trang web được sử dụng để thu thập thông tin cá nhân. Xin lưu ý rằng Tuyên bố này chỉ áp dụng cho các trang web được duy trì bởi MU Online hoặc các chi nhánh của nó, chứ không phải các trang của bên thứ ba, dù được liên kết đến hoặc từ Trang web. Hơn nữa, Chính sách này không chỉ áp dụng cho các thông tin do MU Online thu thập được. Ngoài ra, Chính sách này không áp dụng cho các thực thể khác mà chúng tôi không sở hữu hoặc kiểm soát hoặc những người không phải là nhân viên, đại lý của chúng tôi hoặc trong tầm kiểm soát của chúng tôi. Bằng việc sử dụng Trang web, bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện của Tuyên bố này và việc bạn sử dụng Trang web, bao gồm cả việc tải xuống bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào của MU Online, phải tuân theo Điều khoản Dịch vụ của MU Online. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào được mô tả trong Tuyên bố này hoặc Điều khoản dịch vụ, vui lòng thoát khỏi Trang web.

Thu thập thông tin cá nhân

Bạn có thể truy cập Trang web của chúng tôi mà không cần cung cấp cho chúng tôi bất kỳ thông tin cá nhân nào. Tuy nhiên, MU Online có thể thu thập thông tin cá nhân ở nhiều địa điểm khác nhau trên Trang web của chúng tôi như được mô tả cụ thể hơn bên dưới. Mục tiêu chính của chúng tôi khi thu thập thông tin được mô tả dưới đây là cung cấp cho bạn, người dùng, trải nghiệm tùy chỉnh trên Trang web của chúng tôi và cung cấp dịch vụ, sản phẩm tốt hơn và nội dung phù hợp hơn cho khách hàng, khách hàng tiềm năng và khách truy cập.

Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập

Thông tin cá nhân có thể được bạn thu thập trong (a) quá trình đăng ký, (b) các chiến dịch khuyến mại, (c) các yêu cầu hỗ trợ khách hàng và dịch vụ kỹ thuật, và / hoặc (d) đặt hàng các sản phẩm và dịch vụ khác từ Trang web hoặc từ các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba. Thông tin này có thể bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ e-mail, ngày sinh, nghề nghiệp, giới tính, ID tài khoản, mật khẩu và / hoặc thông tin thanh toán và lập hóa đơn. Đôi khi, chúng tôi có thể mở rộng hoặc thay đổi thông tin được yêu cầu khi đăng ký, vì vậy đây có thể không phải là danh sách đầy đủ. Chúng tôi yêu cầu bạn chỉ cung cấp thông tin cá nhân của riêng bạn, không cung cấp thông tin cá nhân liên quan đến bất kỳ ai khác. Thông tin cá nhân có thể được thu thập bởi MU Online và / hoặc các đối tác kinh doanh như nhà đồng tài trợ.

Cookie

Chúng tôi sử dụng “Cookie”, là các tệp văn bản được lưu trữ trên máy tính của bạn cho mục đích hoạt động và để thu thập dữ liệu nhằm phân tích các kiểu người dùng nhằm cải thiện trải nghiệm duyệt trên trang web của chúng tôi. Cookie chỉ được đọc bởi máy chủ đã đặt chúng và không thể thực thi bất kỳ mã hoặc vi rút nào. Kiểm soát và truy cập thông tin từ bên thứ nhất Cookie sẽ không được chia sẻ với bất kỳ bên nào khác.

Chỉ thông tin phi cá nhân được lưu trữ và thu thập trên cơ sở tổng hợp và ẩn danh từ Cookie, và việc sử dụng sẽ bị giới hạn ở một trong các trường hợp dưới đây từ trang web của chúng tôi:

 1. Để ghi nhớ các cài đặt và hành động của bạn để một số trường nhập hoặc lựa chọn từ trang web của chúng tôi có thể được hoàn thành tự động để thuận tiện cho bạn.
 2. Để thu thập số liệu thống kê ẩn danh để phân tích video nào đã được xem và / hoặc biểu ngữ nào đã được nhấp, v.v. để làm cho trang web của chúng tôi trở nên hữu ích và thú vị hơn đối với người dùng của chúng tôi.
 3. Cho các mục đích liên quan đến hoạt động trang web, chẳng hạn như xác thực đăng nhập.

 

Các loại Cookie được sử dụng trong trang web của chúng tôi là:

 1. Session Cookies được sử dụng cho mục đích xác thực đăng nhập và sẽ tự động bị xóa khỏi ổ cứng của bạn sau khi đóng trình duyệt của bạn.
 2. Cookie liên tục được sử dụng để ghi nhớ cài đặt của bạn trong khoảng thời gian xác định trước và sẽ tự động bị xóa khỏi ổ cứng của bạn khi hết hạn.

 

Có thể có mạng máy chủ của bên thứ ba để phân phát quảng cáo trong hoặc liên quan đến các trang web của chúng tôi. Các công ty bên thứ ba có thể gửi cookie của riêng họ đến ổ cứng của bạn vì trình duyệt web của bạn phải yêu cầu các biểu ngữ quảng cáo như vậy từ máy chủ mạng của bên thứ ba. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ chỉ cho phép máy chủ của bên thứ ba sử dụng cookie ẩn danh để nhắm mục tiêu ẩn danh. Chúng tôi sẽ không cho phép máy chủ của bên thứ ba thu thập thông tin về bạn. Nếu bạn muốn ngăn máy chủ bên thứ ba và / hoặc nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba gửi và đọc cookie trên máy tính của mình, bạn phải truy cập từng trang web của bên thứ ba và chọn không tham gia.

Bạn có thể ngăn việc sử dụng cookie bằng cách thay đổi cài đặt liên quan của phần mềm trình duyệt của bạn. Trong trường hợp này, xin lưu ý rằng một số tính năng (chẳng hạn như thanh toán) của Trang web có thể không hoạt động bình thường hoặc có thể chậm hơn. Nếu bạn muốn ngăn cookie được cài đặt hoặc muốn xóa từng cookie, vui lòng tham khảo tài liệu của phần mềm trình duyệt mà bạn sử dụng.

Tệp nhật ký

Giống như hầu hết các dịch vụ Internet, chúng tôi cũng có thể sử dụng tệp nhật ký ở phía máy chủ. Dữ liệu được lưu giữ trong tệp nhật ký bao gồm địa chỉ IP (Giao thức Internet), loại trình duyệt, ứng dụng e-mail, nhà cung cấp dịch vụ Internet, các trang web giới thiệu / thoát, loại nền tảng máy tính, dấu ngày / giờ và hoạt động của người dùng (ví dụ: sử dụng tính năng , xếp hạng người dùng, thống kê trò chơi). MU Online sử dụng dữ liệu nhật ký máy chủ để phân tích xu hướng, quản lý các dịch vụ được cung cấp thông qua địa chỉ IP của Trang web không gắn với bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào.

Phần mềm kích hoạt Trang web có nhật ký liên quan và các tệp tạm thời được lưu trữ trên máy chủ của MU Online. Các tệp này lưu trữ thông tin tài khoản của bạn, cài đặt tùy chọn, thông báo hệ thống cũng như các dữ liệu khác cần thiết để cho phép bạn tham gia trên Trang web. Thông tin của bạn cũng có thể tồn tại trong các bản sao lưu máy chủ được thực hiện thường xuyên.

Thông tin ở trên được thu thập trên cơ sở tổng hợp và ẩn danh.

Giám sát / Thông tin công khai

Khi bất kỳ trò chơi nào được cập nhật hoặc “vá”, quy trình vá lỗi của chúng tôi có thể kiểm tra máy tính của bạn để xem bạn có phiên bản mới nhất của các tệp dành riêng cho trò chơi; khi bạn giao tiếp trong bất kỳ trò chơi nào hoặc bất kỳ tính năng giao tiếp nào khác trong trò chơi (ví dụ: trò chuyện trực tiếp, dịch vụ tin nhắn tức thì và những thứ tương tự), thậm chí là “riêng tư” với người khác, bạn làm như vậy với hiểu rằng những thông tin liên lạc đó đi qua máy chủ của chúng tôi, có thể được chúng tôi giám sát, bạn không mong đợi sự riêng tư trong bất kỳ thông tin liên lạc nào trong số đó và theo đó, bạn đồng ý rõ ràng với việc giám sát các thông tin liên lạc mà bạn gửi và nhận.

Bạn cũng có thể chọn tiết lộ thông tin cá nhân trong các phòng trò chuyện trực tuyến, blog, bảng thông báo và các diễn đàn công khai khác của chúng tôi được cung cấp thông qua Trang web. Thông tin cá nhân mà bạn tiết lộ trong các diễn đàn công khai như vậy là thông tin công khai, và không có kỳ vọng về quyền riêng tư hoặc bí mật. Vui lòng tham khảo Điều khoản dịch vụ để biết thêm thông tin liên quan đến việc tiết lộ thông tin cá nhân trên các diễn đàn công cộng.

Sử dụng Thông tin Cá nhân

Trừ khi được mô tả khác ở nơi khác trong Tuyên bố này, chúng tôi sẽ không tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào được thu thập từ khách hàng, khách hàng tiềm năng hoặc khách truy cập.

MU Online sử dụng

Chúng tôi sử dụng thông tin bạn cung cấp để có thể hiểu rõ hơn nhu cầu của khách hàng, khách hàng tiềm năng và khách truy cập. Cụ thể, chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho nhiều mục đích, bao gồm:

 1. để cho phép bạn đăng ký sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi;
 2. để đảm bảo dịch vụ của chúng tôi hoạt động trơn tru liên tục;
 3. để phân tích các đặc điểm của người dùng và cách sử dụng để hiểu rõ hơn về cách các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi được sử dụng và tiếp thị chúng hiệu quả hơn;
 4. để liên lạc với bạn về tài khoản của bạn hoặc gửi cho bạn các bản tin, khảo sát, thông báo về cuộc thi và rút thăm trúng thưởng cũng như thông tin về dịch vụ hoặc dịch vụ sản phẩm của chúng tôi hoặc dịch vụ của các đối tác kinh doanh của chúng tôi;
 5. để ngăn chặn hoặc điều tra gian lận thực tế hoặc nghi ngờ, tấn công, vi phạm hoặc các hành vi sai trái khác liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi hoặc Trang web này;
 6. để trả lời các câu hỏi, khắc phục sự cố, điều tra sự cố và xử lý các khiếu nại; và
 7. để phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới.

Chia sẻ với Đối tác kinh doanh

Chúng tôi thường không bán hoặc trao đổi bất kỳ thông tin cá nhân nào về khách hàng, khách hàng tiềm năng hoặc khách truy cập của chúng tôi cho bất kỳ bên thứ ba nào. Tuy nhiên, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin nhân khẩu học tổng hợp với các đối tác kinh doanh và nhà quảng cáo của chúng tôi. Điều này không được liên kết với bất kỳ thông tin cá nhân nào có thể nhận dạng bất kỳ cá nhân nào.

Chúng tôi cũng có thể định kỳ tham gia vào các hoạt động đồng tiếp thị, nơi chúng tôi làm việc với một nhà cung cấp giải pháp bổ sung để khởi động một chương trình tiếp thị chung. Trong những tình huống này, chúng tôi sẽ chỉ gửi thông tin cho bạn thay mặt cho bên kia; chúng tôi không cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho đối tác đó. Chúng tôi cũng có thể tham gia hợp tác kinh doanh với các bên khác để cung cấp các dịch vụ cụ thể. Nếu người dùng đăng ký các dịch vụ này hoặc phản hồi một ưu đãi tiếp thị cụ thể, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân như tên của bạn hoặc thông tin liên hệ khác cần thiết để đối tác kinh doanh của chúng tôi cung cấp các dịch vụ này hoặc liên hệ với bạn.

Cuối cùng, trong trường hợp MU Online kết hợp với một công ty khác trong tương lai thông qua sáp nhập công ty, bán, mua lại, thanh lý hoặc quy trình tương tự khác, thông tin cá nhân của bạn có thể được chuyển giao với doanh nghiệp hoặc một phần của nó, hoặc có thể được bán như một tài sản của doanh nghiệp. Bạn đồng ý với việc chuyển giao như vậy trong trường hợp thông tin cá nhân của bạn sẽ được sử dụng cho mục đích tương tự và các biện pháp bảo mật thích hợp đối với thông tin cá nhân của bạn được áp dụng.

Lưu trữ Thông tin Cá nhân và Bảo mật

Chúng tôi thực hiện các biện pháp phòng ngừa hợp lý để bảo vệ thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập từ khách hàng, khách hàng tiềm năng và khách truy cập. Khi người dùng gửi thông tin cá nhân qua Trang web, thông tin được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu nội bộ an toàn. Để ngăn chặn truy cập trái phép, mất mát hoặc lạm dụng, duy trì độ chính xác của dữ liệu và đảm bảo việc sử dụng thông tin một cách thích hợp, chúng tôi đã đưa ra các quy trình vật lý, điện tử và quản lý để bảo vệ và an toàn thông tin cá nhân mà chúng tôi duy trì. MU Online sử dụng công nghệ tiêu chuẩn ngành, chẳng hạn như tường lửa, nhằm nỗ lực bảo vệ tính bí mật của thông tin cá nhân của bạn. Hơn nữa, chúng tôi mã hóa việc truyền thông tin nhạy cảm của bạn cho chúng tôi (ví dụ: mật khẩu tài khoản và thông tin nhận dạng liên quan đến thanh toán) thông qua giao thức SSL (lớp cổng bảo mật) vì lợi ích nâng cao tính bảo vệ quyền riêng tư và tính toàn vẹn của thông tin.

Ngoài ra, chỉ những nhân viên cần thông tin để thực hiện nhiệm vụ của mình mới được cấp quyền truy cập vào thông tin nhận dạng cá nhân. Việc nhân viên truy cập hoặc sử dụng trái phép những thông tin đó bị nghiêm cấm và là cơ sở để xử lý kỷ luật. Ngoài ra, hệ thống quản lý thông tin của chúng tôi được định cấu hình theo cách để chặn hoặc ngăn cản nhân viên truy cập thông tin mà họ không có quyền truy cập.

Hơn nữa, các nhà cung cấp và đối tác kinh doanh đáng tin cậy của chúng tôi chịu trách nhiệm xử lý hoặc xử lý một số thông tin mà chúng tôi nhận được. Các nhà cung cấp và đối tác kinh doanh này không được phép sử dụng thông tin đó cho các mục đích ngoài những mục đích do chúng tôi chỉ định và được yêu cầu giữ bí mật mà chúng tôi xử lý thông tin đó.

Tuy nhiên, trong khi chúng tôi cố gắng bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, bạn nên biết rằng thông tin được gửi qua Internet, cho dù bằng e-mail hay bằng cách sử dụng một trong các biểu mẫu trực tuyến của chúng tôi, không nhất thiết phải an toàn trước sự đánh chặn. Do đó, chúng tôi không thể chịu trách nhiệm về hành vi đánh chặn đó và không thể đảm bảo tính bảo mật của thông tin đó.

Truy cập, cập nhật, sửa hoặc xóa thông tin cá nhân

Bạn có quyền yêu cầu truy cập vào bất kỳ thông tin cá nhân nào mà MU Online có liên quan đến bạn. Bạn cũng có thể xem lại, cập nhật, sửa chữa hoặc xóa thông tin cá nhân của bạn được Trang web thu thập. Bạn cũng có thể sửa những điểm không chính xác trong thực tế. Một số loại thông tin cá nhân cần thiết để kiểm tra tính đủ điều kiện, chẳng hạn như ngày sinh hoặc tuổi, không thể bị xóa, nhưng có thể được sửa đổi khi có đủ sự xác minh thông tin mới. Lưu ý rằng chúng tôi có quyền chấm dứt hoặc xóa bất kỳ đăng ký hoặc mục nhập khuyến mại nào nếu chúng tôi tin rằng thông tin cá nhân đã gửi là cố ý sai hoặc gian lận. Để truy cập thông tin cá nhân mà MU Online nắm giữ liên quan đến bạn hoặc để xem xét, cập nhật, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của bạn do Trang web thu thập, vui lòng gửi email đến [email protected].

Để có quyền truy cập vào thông tin cá nhân của mình, bạn phải cung cấp bằng chứng nhận dạng như tên đầy đủ, địa chỉ, ID người dùng và / hoặc thông tin về hoạt động gần đây của bạn trên Trang web. Chúng tôi có quyền từ chối quyền truy cập của bất kỳ người dùng nào nếu chúng tôi tin rằng có câu hỏi về danh tính của bạn. Và nếu gánh nặng hoặc chi phí cung cấp quyền truy cập thông tin cá nhân của bạn không tương xứng với rủi ro đối với quyền riêng tư của bạn hoặc nếu quyền hợp pháp của người khác bị vi phạm, chúng tôi có thể quyết định không cung cấp quyền truy cập vào thông tin đó. Hơn nữa, chúng tôi vẫn có thể giữ lại thông tin của bạn trong các tệp của chúng tôi để giải quyết tranh chấp, thực thi Điều khoản Dịch vụ, cũng như các yêu cầu và ràng buộc về kỹ thuật và pháp lý liên quan đến Trang web. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không sử dụng thông tin cá nhân đó cho bất kỳ mục đích nào khác.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm pháp lý

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân khi luật pháp, quy định, lệnh tòa yêu cầu hoặc để đáp ứng trát đòi hầu tòa hoặc yêu cầu khám phá vụ kiện.

Thông báo về các thay đổi

Nếu chúng tôi quyết định thay đổi Tuyên bố của mình, chúng tôi sẽ đăng những thay đổi đó trên trang Tuyên bố của mình để bạn biết thông tin cá nhân nào chúng tôi thu thập từ khách hàng, khách hàng tiềm năng và khách truy cập vào Trang web của chúng tôi cũng như khi nào và cách thức thu thập thông tin đó , đã qua sử dụng và được bảo vệ. Bạn có trách nhiệm kiểm tra định kỳ Trang web của chúng tôi để biết các thay đổi đối với Tuyên bố này. Nếu bất cứ lúc nào chúng tôi quyết định sử dụng thông tin cá nhân theo cách khác với thông tin đã nêu tại thời điểm thu thập, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp hợp lý về mặt thương mại để nhận được sự đồng ý qua e-mail từ bạn. Bạn sẽ có quyền lựa chọn liệu chúng tôi có sử dụng thông tin cá nhân của bạn theo cách khác này hay không.

Không có đảm bảo

Mặc dù Tuyên bố này nêu rõ các tiêu chuẩn của chúng tôi về việc duy trì thông tin cá nhân và chúng tôi sẽ nỗ lực để đáp ứng các tiêu chuẩn này, nhưng chúng tôi không có khả năng đảm bảo các tiêu chuẩn này. Có thể có những yếu tố nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi có thể dẫn đến việc tiết lộ thông tin cá nhân. Do đó, chúng tôi từ chối mọi bảo đảm hoặc tuyên bố liên quan đến việc duy trì hoặc không tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào được thu thập từ khách hàng, khách hàng tiềm năng hoặc khách truy cập.

Liên kết đến các trang web của bên thứ ba

Xin lưu ý rằng Trang web có thể chứa một số siêu liên kết đến các trang web khác. Mặc dù các trang web này có thể có các tuyên bố về quyền riêng tư, tất cả các trang web này và các tuyên bố về quyền riêng tư của chúng đều độc lập với Trang web của chúng tôi và Tuyên bố này. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc tuân thủ các tuyên bố về quyền riêng tư hoặc các thông lệ thu thập dữ liệu của các trang web khác. Bạn nên xem xét kỹ các điều khoản về quyền riêng tư này trước khi cung cấp thông tin cá nhân cho các trang web này.

Lưu ý đặc biệt cho phụ huynh

Nếu bạn biết rằng con bạn đã cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân tại Trang web, chúng tôi mời bạn thông báo cho chúng tôi để chúng tôi có thể xóa thông tin khỏi hồ sơ của mình và ngừng bất kỳ tính năng hoặc dịch vụ liên quan nào. Chúng tôi cũng kêu gọi các bậc cha mẹ hướng dẫn con cái họ không bao giờ được cung cấp tên thật, địa chỉ hoặc số điện thoại mà không có sự cho phép của cha mẹ khi sử dụng Internet. Chúng tôi đánh giá cao sự hợp tác của bạn trong việc hỗ trợ chúng tôi cung cấp trải nghiệm trực tuyến an toàn và thú vị cho con bạn.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, khiếu nại hoặc nhận xét nào về Tuyên bố này hoặc có câu hỏi hoặc đề xuất khác về Trang web của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua e-mail tại [email protected].