Lệnh Reset

Người chơi có thể thực hiện reset bằng lệnh reset trong game: /reset

Ngoài ra người chơi có thể tham khảo thêm những lệnh khác tại bài viết: Danh sách lệnh MU

Lưu ý:

  • Người chơi cần đạt cấp độ 400  để có thể thực hiện Reset.
  • Mỗi lần reset sẽ tiên tốn Zen là 3.000.000*Số lần reset (Số Zen sẽ không quá 1.000.000.000  Zen khi RS ở giai đoạn số lần RS cao)
  • Point hỗ trợ khi tạo nhân vật1000 Point
  • Sau lần Reset đầu tiên người chơi sẽ nhận được 1000 Ruud hỗ trợ
  • Người chơi có thể tham khảo các thông tin server tại đây.
  • Số điểm tăng sẽ dựa trên tổng số lần Reset

 
  • Ví dụ tính điểm Reset như sau:
  • 50 RESET => 50 24 1000 Điểm tân thủ = 2200 điểm
  • 301 RESET  => 301 31 1000 Điểm tân thủ = 10331 điểm
Đạt mốcPoint nhận đượcPoint đạt mốcPhần thưởng mỗi lần Reset
1-20025* Số lầnReset4975125GP + 125Ruud + 25 Point Gens
201-30035 * Số lần Reset3465150GP + 150Ruud + 30 Point Gens
301-40040 * Số lần Reset3960175GP + 175Ruud + 35 Point Gens
401-50045 * Số lần Reset4455200GP + 200Ruud + 40 Point Gens
501-60045 * Số lần Reset4455225GP + 225 Ruud + 45 Point Gens
601-70050 * Số lần Reset4950250GP + 250Ruud + 50 Point Gens
701-80055 * Số lần Reset3960275GP + 275Ruud + 55 Point Gens
Tổng Point nhận được31975
elf c
Bonus Tân Thủ1000 Point
Số ResetPoint nhận đượcPoint đạt mốcPhần thưởng mỗi lần Reset
1-10024 * Tổng số lần Reset2412125GP + 125Ruud + 25 Point Gens
101-20024 * Tổng số lần Reset4824125GP + 125Ruud + 25 Point Gens
201-30028 * Tổng số lần Reset8400150GP + 150Ruud + 30 Point Gens
301-40031 * Tổng số lần Reset12400175GP + 175Ruud + 35 Point Gens
401-50033 * Tổng số lần Reset16500200GP + 200Ruud + 40 Point Gens
501-60035 * Tổng số lần Reset21000225GP + 225 Ruud + 45 Point Gens
601-70038 * Tổng số lần Reset26600250GP + 250Ruud + 50 Point Gens
701-80039 * Tổng số lần Reset31200275GP + 275Ruud + 55 Point Gens
Point đã nhận
Tổng điểm
Tổng điểm ResetĐiểm tân thủ
31200100032200

Thông tin cần thiết để gia nhập cộng đồng MU Asean