Khi người chơi đạt các mốc Reset sẽ được thưởng Wcoin và Goblin Point. Mỗi loại tiền tệ sẽ có tác dụng khác nhau. 

Ghi chú: Goblin Poin sẽ giúp bạn mua được các Item đặc biệt chỉ có tại các sự kiện.

Lệnh Reset

Người chơi có thể thực hiện reset bằng lệnh reset trong game: /reset

Ngoài ra người chơi có thể tham khảo thêm những lệnh khác tại bài viết: Danh sách lệnh MU

Lưu ý:

  •  Người chơi cần đạt cấp độ 400  để có thể thực hiện Reset.
  • Người chơi Reset từ lần 1 – 10 sẽ không có thưởng Wcoin.
  • Người chơi có thể tham khảo các thông tin server tại đây.
 Số ResetThưởng PoinSố zen Reset
1100010.000.000 zen
2100020.000.000 zen
3100030.000.000 zen
4100040.000.000 zen
5100050.000.000 zen
6100060.000.000 zen
7100070.000.000 zen
8100080.000.000 zen
9100090.000.000 zen
101000100.000.000 zen
111000110.000.000 zen
121000120.000.000 zen
131000130.000.000 zen
141000140.000.000 zen
151000150.000.000 zen
161000160.000.000 zen
171000170.000.000 zen
181000180.000.000 zen
191000190.000.000 zen
201000200.000.000 zen
211000210.000.000 zen
221000220.000.000 zen
231000230.000.000 zen
241000240.000.000 zen
251000250.000.000 zen
261000260.000.000 zen
271000270.000.000 zen
281000280.000.000 zen
291000290.000.000 zen
301000300.000.000 zen