Lệnh Reset

Người chơi có thể thực hiện reset bằng lệnh reset trong game: /reset

Ngoài ra người chơi có thể tham khảo thêm những lệnh khác tại bài viết: Danh sách lệnh MU

Lưu ý:

  • Người chơi cần đạt cấp độ 400  để có thể thực hiện Reset.
  • Mỗi lần reset sẽ tiên tốn Zen là 10.000.000*Số lần reset
  • Người chơi có thể tham khảo các thông tin server tại đây.
  • Từ Top 30 trở lên, tương ứng mỗi 30-40-50-60-70-80-90-100 lần Reset sẽ có phần thưởng hấp dẫn cho Top 3 người đạt mốc Reset đầu tiên.

 

 Số Reset Point nhận được Số zen Reset Phần thưởng mỗi lần Reset
1-30 1000 * Số lần Reset 10.000.000 zen * Số lần Reset Không
31-100 200 * Số lần Reset 10.000.000 zen * Số lần Reset 200 GP + 500 Ruud

 

Thông tin cần thiết để gia nhập cộng đồng MU Asean