Lệnh Reset

Người chơi có thể thực hiện reset bằng lệnh reset trong game: /reset

Ngoài ra người chơi có thể tham khảo thêm những lệnh khác tại bài viết: Danh sách lệnh MU

Lưu ý:

  • Người chơi cần đạt cấp độ 400  để có thể thực hiện Reset.
  • Mỗi lần reset sẽ tiên tốn Zen là 3.000.000*Số lần reset (Số Zen sẽ không quá 1.000.000.000  Zen khi RS ở giai đoạn số lần RS cao)
  • Point hỗ trợ khi tạo nhân vật1000 Point
  • Sau lần Reset đầu tiên người chơi sẽ nhận được 1000 Ruud hỗ trợ
  • Người chơi có thể tham khảo các thông tin server tại đây.
Số ResetPoint nhận đượcTổng PointPhần thưởng mỗi lần Reset
1-20025* Số lầnReset4975125GP + 125Ruud + 25 Point Gens
201-30035 * Số lần Reset3465150GP + 150Ruud + 30 Point Gens
301-40040 * Số lần Reset3960175GP + 175Ruud + 35 Point Gens
401-50045 * Số lần Reset4455200GP + 200Ruud + 40 Point Gens
501-60045 * Số lần Reset4455225GP + 225 Ruud + 45 Point Gens
601-70050 * Số lần Reset4950250GP + 250Ruud + 50 Point Gens
701-80055 * Số lần Reset3960275GP + 275Ruud + 55 Point Gens
Tổng Point nhận được31975

Các hoạt động Open máy chủ mới

elf c

Thông tin cần thiết để gia nhập cộng đồng MU Asean