Lệnh MuOnline

Các lệnh MU này được sử dụng với phím ENTER khi nhập vào hộp trò chuyện. Nếu có thông tin về các lệnh mới thì nó sẽ được chúng tôi thông báo tại bài viết này.  

Các lệnhChi tiếtThông tin
Lệnh chung
/postLệnh /post giúp bạn có thể nói chuyện với những người chơi khác trong cùng kênh.
Ví dụ: /post Xin chào mọi người
10.000 zen
/gpostBạn có thể nói chuyện vói người chơi trên toàn bộ máy chủ với lệnh /gpost
Ví dụ: /gpost Xin chào các bạn
20.000 zen
/requestTừ chối mọi yêu cầu từ bất kỳ người dùng nào.
Ví dụ: họ không thể yêu cầu bạn giao dịch hoặc tiệc tùng.
0 zen
/partyleaderNgười lãnh đạo nhóm có thể chỉ định nhóm cho người dùng khác làm leader.
Ví dụ: /Partyleader UserA
0 zen
/dcfriendKích user đang online hoặc bị treo online.
Ví dụ: /dcfriend tên_nv mật_khẩu
0 zen
Lệnh cộng điểm
/addstrLệnh cộng nhanh số điểm vào cột sức mạnh tại bảng C.
Ví dụ: /addstr số_điểm
0 zen
/addagiLệnh cộng nhanh số điểm vào cột nhanh nhẹn tại bảng C.
Ví dụ: /addagi số_điểm
0 zen
/addvitLệnh cộng nhanh số điểm vào cột thể lực tại bảng C.
Ví dụ: /addvit số_điểm
0 zen
/addeneLệnh cộng nhanh số điểm vào cột năng nượng tại bảng C.
Ví dụ: /addene số_điểm
0 zen
/addcmdLệnh cộng nhanh số điểm vào cột mệnh lệnh tại bảng C. (Chỉ dành riêng cho Dark Lord)
Ví dụ: /addcmd số_điểm
0 zen
PK
/pkclearNó cho phép xóa trạng thái PK (Assassin).
Ví dụ: /pkclear
100.000.000 zen (x tội phạm)
Hệ thống  AFK / OFF
/offlevelYêu cầu nhân vật phải đạt cấp 10 và có MU Helper đang hoạt động.
Kích hoạt trình auto đánh quái và sử dụng lệnh /offlevel.
1 000 000 zen
/offtradeLệnh này yêu cầu bạn phải có mặt tại bản đồ Loren Market hoặc Events và cửa hàng của bạn hoạt động.
Ví dụ: /offtrade
10.000.000 zen
Lệnh Guild
/warTạo một trận chiến giữa các gia tộc. Chỉ có Bang chủ của gia tộc mới có thể sử dụng lệnh này.
Vd: /guildwar tên_guild
1 000 000 zen
/endwarCho phép bạn hủy trận chiến Bang hội. Chỉ Guild Master mới có thể sử dụng lệnh này.
Ví dụ: /endwar tên_guild
1 000 000 zen
/battleoccerCho phép chơi sự kiện của chiến binh trong Đấu trường. Chỉ có Guild Master mới có thể sử dụng lệnh.
Vd: /battlesoccer tên_guild
10.000.000 zen
Lệnh xóa hòm đồ Events
/cleareventinvLệnh xóa toàn bộ item trong rương đồ sự kiện. Hãy cẩn thận và kiểm tra kho của bạn trước khi xóa để tránh nhầm lẫn.
Khi bạn đã dùng lệnh này bạn sẽ không thể khôi phục lại đồ đã xóa.
10.000.000 zen
Lệnh đám cưới
/propYêu cầu một người dùng kết hôn.
Ví dụ: /prop UserA
500.000.000 zen
/acceptLệnh chấp nhận cuộc hôn nhân
Ví dụ: /accept
0 zen
/teleportLệnh di chuyển đến bên cạnh người bạn đời của bạn.800.000.000 zen
/divorceLệnh cho ly hôn.800.000.000 zen

Nếu bạn cho rằng một lệnh nào đó đang bị lỗi hoặc không sử dụng được, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua fanpage hoặc gửi ticket cho chúng tôi!