Tải Season 17 (Chưa Open)

Thông tinDung lượngLink tải

Google Drive

Game Client (Bộ cài game)

1.5 GB

Link 1: Download

Link 2: Download

Link Mega

Game Client (Bộ cài game)

1.5 GB Download

Link file Launcher EXE

Launcher dự phòng

6MBDownload

Máy chủ Season 17 Memory và Empire

Thông tinDung lượngLink tải

Google Drive

Game Client (Bộ cài game)

1.5 GB

Link 1: Download

Link 2: Download

 

Link Mega

Game Client (Bộ cài game)

1.5 GBDownload

Link  dự phòng

1.5 GBDownload

Phần mềm cần thiết

Thông tinLink tải
DirectXDownload
Microsoft Visual C++ 2010 SP1Download
.NET FrameworkDownload
Font chữ: Arial Unicode MSDownload
Camera góc rộng trong gameDownload
Camera thườngDownload

Hướng dẫn

Nội dung đang cập nhật…

Nội dung đang cập nhật…

Nội dung đang cập nhật…

Nội dung đang cập nhật…