Tải Season 17 (Chưa Open)

Thông tinDung lượngLink tải

Google Drive

Game Client (Bộ cài game)

1.5 GB

Link 1: Download

Link 2: Download

Link Mega

Game Client (Bộ cài game)

1.5 GB Download

Link file Launcher EXE

Launcher dự phòng

6MBDownload

Máy chủ Season 17 Memory và Empire

Thông tinDung lượngLink tải

Google Drive

Game Client (Bộ cài game)

1.5 GB

Link 1: Download

Link 2: Download

 

Link Mega

Game Client (Bộ cài game)

1.5 GBDownload

Link  dự phòng

1.5 GBDownload

Phần mềm cần thiết

Thông tin Link tải
DirectX Download
Microsoft Visual C++ 2010 SP1 Download
.NET Framework Download
Font chữ: Arial Unicode MS Download
Camera góc rộng trong game Download
Camera thường Download

Hướng dẫn

Nội dung đang cập nhật…

Nội dung đang cập nhật…

Nội dung đang cập nhật…

Nội dung đang cập nhật…