MU ASEAN - CỘNG ĐỒNG MU RESET & NON RESET

Cộng đồng Mu Online Đông Nam Á

Version:Season 16
Experience:x25 Dynamic
Max Stats:32767
Max Level:400
Max Master Level:400
Majertic Master :500

3 Cụm máy chủ ĐANG hoạt động

Giới thiệu

MU Reset - Season 16

Memory – Ký ức là máy chủ đầu tiên của MU Asean với thể loại MU Reset & hệ thống Dynamic EXP ở x25, chạy trên nền tảng Season 16 mới nhất.

Trạng thái

Giai đoạn:Open
Tình trạng:Đang hoạt động
Ranking:Xem chi tiết

MU RESET - SEASON 16

Giới thiệu

Non Reset - Season 16

Ruins – là máy chủ được vận hành theo lối chơi non reset (mu không reset) quen thuộc với người chơi chạy trên phiên bản MU Non Reset Season 16

Trạng thái

Giai đoạn:Open
Tình trạng:Đang hoạt động
Ranking:Xem chi tiết

MU NON RESET - SEASON 16

Giới thiệu

Non Reset - Season 6

Legend – là máy chủ Mu non reset season 6 được nhóm phát triển MU Đông Nam Á vận hành sẽ đem lại nhiều trải nghiệm tại phiên bản MU Ss6.

Trạng thái

Giai đoạn:Alpha Test
Tình trạng:Đang hoạt động
Ranking:Xem chi tiết

MU NON RESET - SEASON 6

Video

MU Asean - MU Online Season 16, Mu Reset chuẩn Webzen