MU Asean đã tiến hành cải thiện và làm mới toàn bộ hệ thống Drop để đảm bảo phù hợp lối chơi mới – Hunt 2 Win.

Chi tiết Drop sự kiện invasion được liệt kê phía dưới bài viết này

[SUMMON] Golden Goblin - Sự kiện triệu hồi quái vật

Golden Goblin
NameTypeLevelLuckSkillExcellentAncientSocket
1.000.000 ZenItem0 – 0
Jewels (x1)Item0 – 0
Titan’s AngerItem0 – 0
Golden Titan
NameTypeLevelLuckSkillExcellentAncientSocket
5.000.000 ZenItem0 – 0
Jewels (x2)Item0 – 0
Tantalose’s PunishmentItem0 – 0
Golden Tantalos
NameTypeLevelLuckSkillExcellentAncientSocket
10.000.000 ZenItem0 – 0
Jewels (x3)Item0 – 0
Erohim’s NightmareItem0 – 0
Golden Erohim
NameTypeLevelLuckSkillExcellentAncientSocket
20.000.000 ZenItem0 – 0
Jewels (x5)Item0 – 0
Hell Maine’s InsanityItem0 – 0
Golden Hellmaine
NameTypeLevelLuckSkillExcellentAncientSocket
35.000.000 ZenItem0 – 0
Jewels (x5)Item0 – 0
Kundun’s GreedItem0 – 0
Golden Kundun
NameTypeLevelLuckSkillExcellentAncientSocket
Talisman of Ascension I (1H)Item0 – 0
Talisman of Ascension II (1h)Item0 – 0
Brown Panda Ring (1h)Item0 – 0
Horn of Fenrir +Illusion phòng thủ (1D)Item0 – 0
Pandora Pick (30 durability)Item0 – 0
Wings of Angel and Devil (2h)Item0 – 0

[Zen Farm] Happy Pig - Sự kiện săn Zen độc đáo

NameTypeLevelLuckSkillExcellentAncientSocket
Zen: 2.000.000 Zen0 – 0
4.9/5 - (29 bình chọn)

Gia nhập cộng đồng MU Asean qua các kênh chính thức

Bài viết mới