GUIDE LIBRARY

Giới thiệu drop

MU Asean đã tiến hành cải thiện và làm mới toàn bộ hệ thống Drop để đảm bảo phù hợp lối chơi mới – Hunt 2 Win.

Chi tiết Drop sự kiện truyền thống cũng như sự kiện mới đã được liệt kê phía dưới bài viết này

I. [LOW BOSS]

1. Gorgon, Ice Queen, Balrog, Zaikan, Hydra, Red Dragon, Death King

Cấu hình cho các Low Boss: Gorgon, Ice Queen, Balrog, Zaikan, Hydra, Red Dragon, Death King là hoàn toàn giống nhau, chi tiết theo bảng sau:

II. [MID BOSS]

1. Ghost Balrog

2. Phantom Erohim

3. Dark Kundun

4. Elite Medusa

III. [SUPER BOSS]

1. Blood Hydra

2. Red Phoenix

4.9/5 - (30 bình chọn)

Gia nhập cộng đồng MU Asean qua các kênh chính thức

Bài viết mới