MU Asean đã tiến hành cải thiện và làm mới toàn bộ hệ thống Drop để đảm bảo phù hợp lối chơi mới – Hunt 2 Win.

Chi tiết Drop sự kiện từ minigame với các thể loại vừa train quái, vừa chơi bằng thẻ bài card được liệt kê bên dưới đây:

1. Trò chơi Jewel Bingo

Jewel Bingo - Lower Box

NameTypeLevelLuckSkillExcellentAncientSocketRuud
Jewels (x1)Item0 – 0

Jewel Bingo - Intermediate Box

NameTypeLevelLuckSkillExcellentAncientSocketRuud
Jewels (x2)Item0 – 0

Jewel Bingo - Advanced Box

NameTypeLevelLuckSkillExcellentAncientSocketRuud
Jewels (x3)Item0 – 0

Jewel Bingo - Premium Box

NameTypeLevelLuckSkillExcellentAncientSocketRuud
Jewels (x5)Item0 – 0

2. Trò chơi Mu Roomy

Mu Roomy (250 ~ 400 Points)

NameTypeLevelLuckSkillExcellentAncientSocketRuud
Jewels (x1)Item0 – 0
Bless of Light (Low)Item0 – 0

Mu Roomy (401 ~ 550 Points)

NameTypeLevelLuckSkillExcellentAncientSocketRuud
Jewels (x2)Item0 – 0
Bless of Light (Midde)Item0 – 0

Mu Roomy (551+ Points)

NameTypeLevelLuckSkillExcellentAncientSocketRuud
Jewels (x3)Item0 – 0
Bless of Light (Midde)Item0 – 0

3. Trò chơi tìm Bombs

Find Bombs - Event Lower Box

NameTypeLevelLuckSkillExcellentAncientSocketRuud
Zen (5.000.000)Item0 – 0
Bless of Light (Lower)Item0 – 0

Find Bombs - Event Medium Box

NameTypeLevelLuckSkillExcellentAncientSocketRuud
Zen (10.000.000)Item0 – 0
Bless of Light (Lower)Item0 – 0
Box of Kundun +5Item0 – 0

Find Bombs - Event Higher Box

NameTypeLevelLuckSkillExcellentAncientSocketRuud
Rare ticket 1Item0 – 0
Bless of Light (Medium)Item0 – 0
Box of Kundun +5Item0 – 0

Find Bombs - Event Luxury Box

NameTypeLevelLuckSkillExcellentAncientSocketRuud
Box of Kundun +5Item0 – 0
Rare ticket 1Item0 – 0
Bless of Light (Medium)Item0 – 0
Talisman of Luck (1%)Item0 – 0
Talisman of Luck (3%)Item0 – 0
Talisman of Luck (5%)Item0 – 0
Elemental Talisman of LuckItem0 – 0

4. Trò chơi BaseBall

BaseBall - Lower Case

NameTypeLevelLuckSkillExcellentAncientSocketRuud
Zen (5.000.000)Item0 – 0
Bless of Light (Lower)Item0 – 0

BaseBall - Intermediate Box

NameTypeLevelLuckSkillExcellentAncientSocketRuud
Zen (10.000.000)Item0 – 0
Bless of Light (Lower)Item0 – 0
Box of Kundun +5Item0 – 0

BaseBall - Senior Box

NameTypeLevelLuckSkillExcellentAncientSocketRuud
Rare ticket 1Item0 – 0
Bless of Light (Medium)Item0 – 0
Box of Kundun +5Item0 – 0

Gia nhập cộng đồng MU Asean qua các kênh chính thức

Bài viết mới