bnr notice patchnote

Xin chào tất cả Mutinzen, MU Asean xin thông báo lịch bảo trì nhanh máy chủ Gaia ngày 30/04/2024 để tiến hành cập nhật vá lỗi và điều chỉnh một số thay đổi

Thời gian bảo trì:

Thời gian bắt đầu bảo trì: 13h15 ngày 30/04/2024
Thời gian kết thúc bảo trì: 14h45′ ngày 30/04/2024
Phạm vi máy chủ: Toàn bộ máy chủ (Memory, Ruins, Gaia)

Nội dung bảo trì:

Máy chủ Gaia

1. Cập nhật

 • Sửa lỗi Kênh Gaia-11 không hiển thị nội dung Chat
 • Đổi kênh Gaia-11 thành Gaia-7
 • Tăng giới hạn số lượng nhân vật ở Kênh 1 & Kênh 2 
 • Tăng sát thương kỹ năng: Twisting Slash, Death Stab, Strike of Destruction
 • Tăng sát thương PvM class Gun Crusher
 • Thay đổi cấp độ vật phẩm rớt ra từ Silver Medal và Gold Medal
 • Mở lại lệnh PK Clear theo ý kiến phản ánh từ cộng đồng

2. Dịch chuyển

Thay đổi về việc dịch chuyển từ các bản đồ sự kiện như Battle, Market, Siege  khi di chuyển đến một số bản đồ sẽ thay đổi như sau:

 • Từ Battle, Market, Siege  đến Lorencia sẽ dịch chuyển đến Kênh 1
 • Từ Battle, Market, Siege  đến Elbeland sẽ dịch chuyển đến Kênh 2
 • Từ Battle, Market, Siege  đến Devias sẽ dịch chuyển đến Kênh 11

3. Thay đổi
Thay đổi về tính năng Options ẩn với các tùy chọn +13, 15 như sau.

 • +13 Tăng HP thay đổi thành -> Hấp thụ sát thương (PVP)
 • +15 Hấp thụ sát thương (PVP) thay đổi thành -> Tăng HP
Các thay đổi hướng tới sự cân bằng PVP. Từ việc HP quá cao chênh lệch với lượng point đầu game hạn chế khiến trải nghiệm  PVP thiếu hiệu quả.

Máy chủ Memory, Ruins

 • Thêm Mysterious Stone vào danh sách drop của Supper Boss
 • Thay đổi cấp độ vật phẩm rớt ra từ Silver Medal và Gold Medal

Cập nhật chung (Toàn bộ máy chủ)

 • Xung đột với phần mềm giảm Ping dẫn đến tự tắt Client
 • Sửa lỗi  Fire Flame Ghost

(* Các thay đổi khác nếu có sẽ được cập nhật thêm tại bài viết khi có thông tin, thông tin chính của bản cập nhật sẽ được cập nhật thường xuyên tại: https://muasean.com/hot-change-log/)

 
🟢Rất mong nhận được sự thông cảm của mọi người vì sự bất tiện này!
 
Trân trọng,
Nhóm hỗ trợ MU Asean
5/5 - (1 bình chọn)

Gia nhập cộng đồng MU Asean qua các kênh chính thức

Bài viết mới