Giới thiệu drop

MU Asean đã tiến hành cải thiện và làm mới toàn bộ hệ thống Drop để đảm bảo phù hợp lối chơi mới – Hunt 2 Win.

Chi tiết Drop Rare Ticket item 1 tra cứu theo bảng dưới đây:

Rare Ticket item 1

NameTypeLevelLuckSkillExcellentAncientSocket
x7 JewelsItem0 – 0
500 Ruud BoxItem0 – 0
Wings Lv 2 (Bound)Item0 – 0
Ruud Box (1000)Item0 – 0
TOL 3%Item0 – 0
BoL  x2Item0 – 0
3x Jewel of HarmonyItem0 – 0
x1 Rare Item Ticket 2Item0 – 0
4.9/5 - (33 bình chọn)

Gia nhập cộng đồng MU Asean qua các kênh chính thức

Bài viết mới