Giới thiệu drop

MU Asean đã tiến hành cải thiện và làm mới toàn bộ hệ thống Drop để đảm bảo phù hợp lối chơi mới – Hunt 2 Win.

Điểm xếp hạng Gens sẽ thu thập được thông qua các cuộc chiến Gens (chủng tộc) khác nhau, người chơi khi đạt được các cấp độ xếp hạng nhất định sẽ có thể nhận thưởng tại các NPC quản lý Gens.

Phần thưởng sẽ được trao vào tuần đầu tiên của mỗi tháng với các loại Box thưởng và vật phẩm nhận được ngẫu nhiên từ Box như liệt kê bên dưới:

Old, Steel, Elegant, Shinning Jewelry Case

NameTypeLevelLuckSkillExcellentAncientSocket
Elemental Rune x5Item0 – 0
Guardian Enhanced Stone x5Item0 – 0
Elite Guardian Enhanced x2Item0 – 0
Golden Sentence x2Item0 – 0
Bless of Light (Middle) x2Item0 – 0
Pandora Pick (25 durability)Item0 – 0
Steel of Heaven x2Item0 – 0
Guardian Elite Opt Change Pcs x3-5Item0 – 0
Sealed Stone Shard x1Item0 – 0
4.9/5 - (35 bình chọn)

Gia nhập cộng đồng MU Asean qua các kênh chính thức

Bài viết mới