Giới thiệu drop

MU Asean đã tiến hành cải thiện và làm mới toàn bộ hệ thống Drop để đảm bảo phù hợp lối chơi mới – Hunt 2 Win.

Chi tiết Drop Rare Ticket item 2 tra cứu theo bảng dưới đây:

Rare Ticket item 2

NameTypeLevelLuckSkillExcellentAncientSocket
x15 JewelsItem0 – 0
Ruud Box (2000)Item0 – 0
BoL Greater x3Item0 – 0
x3 Seed CapsuleItem0 – 0
x2 Elemental CapsuleItem0 – 0
ETOLItem0 – 0
BoL Middle x5Item0 – 0
x5 Jewel of HarmonyItem0 – 0
TOL 5%Item0 – 0
4.9/5 - (32 bình chọn)

Gia nhập cộng đồng MU Asean qua các kênh chính thức

Bài viết mới