Giới thiệu drop

MU Asean đã tiến hành cải thiện và làm mới toàn bộ hệ thống Drop để đảm bảo phù hợp lối chơi mới – Hunt 2 Win.

Chi tiết Drop sự kiện invasion được liệt kê phía dưới bài viết này

[SUMMON] Golden - Sự kiện triệu hồi quái vật

Golden Goblin
NameTypeLevelLuckSkillExcellentAncientSocket
1.000.000 ZenItem0 – 0
Titan’s AngerItem0 – 0
Golden Titan
NameTypeLevelLuckSkillExcellentAncientSocket
5.000.000 ZenItem0 – 0
Tantalose’s PunishmentItem0 – 0
Golden Tantalos
NameTypeLevelLuckSkillExcellentAncientSocket
10.000.000 ZenItem0 – 0
Jewel of HarmonyItem0 – 0
Erohim’s NightmareItem0 – 0
Jewel of BlessItem0 – 0
Golden Erohim
NameTypeLevelLuckSkillExcellentAncientSocket
20.000.000 ZenItem0 – 0
Bless of Light(Lower) x2Item0 – 0
Hell Maine’s InsanityItem0 – 0
Golden Hellmaine
NameTypeLevelLuckSkillExcellentAncientSocket
35.000.000 ZenItem0 – 0
Bless of Light(Lower) x3Item0 – 0
Kundun’s GreedItem0 – 0
Golden Kundun
NameTypeLevelLuckSkillExcellentAncientSocket
Talisman of Ascension I (1H)Item0 – 0
Talisman of Ascension II (1h)Item0 – 0
Brown Panda Ring (1h)Item0 – 0
Horn of Fenrir + phòng thủ (1D)Item0 – 0
Pandora Pick (30 durability)Item0 – 0
Wings of Angel and Devil (2h)Item0 – 0
Bless of Light (Lower) x5Item0 – 0

[Zen Farm] Happy Pig - Sự kiện săn Zen độc đáo

NameTypeMáy chủ
Zen: 10.000.000ZenMemory (Reset)
Zen: 5.000.000ZenRuins (Non Reset)

[Mini] Red Goat

NameTypeLevelLuckSkillExcellentAncientSocket
Zen: 3.000.000Item0 – 0
[Bound] Bless of Light (Middle) – x1-3Item0 – 0
[Bound] Bless of Light (Low Grade) – x1-3Item0 – 0
Brown Panda Ring (1h)Item0 – 0
Jewel of Bless x1Item0 – 0
Jewel of Creation x1Item0 – 0
Master EXP Potion 1-5 (Random)Item0 – 0

[Mini Event] Gold Rabbit

1.Gold Rabbit sẽ xuất hiện 4 đợt : 7h00, 13h00, 19h002h00 hằng ngày. Sự kiện chỉ có tại máy chủ Ruins)

Mỗi đợt sẽ có 100 Gold Rabbit được hồi sinh tại các bản đồ.

2.Gold Rabbit sẽ xuất hiện tại các map sau:

  • Kanturu Ruins
  • Aida, Aida 2
  • Tarkan, Tarkan 2
  • Lost Tower 1 -> Lost Tower 7
  • Atlans, Atlans 2, Atlans 3
NameTypeLevelLuckSkillExcellentAncientSocket
Zen: 5.000.000Item0 – 0
Jewels x1Item0 – 0
Ruud (20-100)Item0 – 0

Lưu ý: Người chơi sẽ được nhận ngẫu nhiên 1 trong 3 phần thưởng được liệt kê trong bảng.

4.9/5 - (30 bình chọn)

Gia nhập cộng đồng MU Asean qua các kênh chính thức

Bài viết mới