Giới thiệu drop

MU Asean đã tiến hành cải thiện và làm mới toàn bộ hệ thống Drop để đảm bảo phù hợp lối chơi mới – Hunt 2 Win.

Chi tiết Drop sự kiện invasion được liệt kê phía dưới bài viết này

[SUMMON] Golden - Sự kiện triệu hồi quái vật

Golden Goblin
NameTypeLevelLuckSkillExcellentAncientSocket
1.000.000 ZenItem0 – 0
Titan’s AngerItem0 – 0
Golden Titan
NameTypeLevelLuckSkillExcellentAncientSocket
5.000.000 ZenItem0 – 0
Tantalose’s PunishmentItem0 – 0
Golden Tantalos
NameTypeLevelLuckSkillExcellentAncientSocket
10.000.000 ZenItem0 – 0
Jewel of HarmonyItem0 – 0
Erohim’s NightmareItem0 – 0
Jewel of BlessItem0 – 0
Golden Erohim
NameTypeLevelLuckSkillExcellentAncientSocket
20.000.000 ZenItem0 – 0
Bless of Light(Lower) x2Item0 – 0
Hell Maine’s InsanityItem0 – 0
Golden Hellmaine
NameTypeLevelLuckSkillExcellentAncientSocket
35.000.000 ZenItem0 – 0
Bless of Light(Lower) x3Item0 – 0
Kundun’s GreedItem0 – 0
Golden Kundun
NameTypeLevelLuckSkillExcellentAncientSocket
Talisman of Ascension I (1H)Item0 – 0
Talisman of Ascension II (1h)Item0 – 0
Brown Panda Ring (1h)Item0 – 0
Horn of Fenrir + phòng thủ (1D)Item0 – 0
Pandora Pick (30 durability)Item0 – 0
Wings of Angel and Devil (2h)Item0 – 0
Bless of Light (Lower) x5Item0 – 0

[Zen Farm] Happy Pig - Sự kiện săn Zen độc đáo

NameTypeMáy chủ
Zen: 10.000.000ZenMemory (Reset)
Zen: 5.000.000ZenRuins (Non Reset)

[Mini] Red Goat

NameTypeLevelLuckSkillExcellentAncientSocket
Zen: 3.000.000Item0 – 0
[Bound] Bless of Light (Middle) – x1-3Item0 – 0
[Bound] Bless of Light (Low Grade) – x1-3Item0 – 0
Brown Panda Ring (1h)Item0 – 0
Jewel of Bless x1Item0 – 0
Jewel of Creation x1Item0 – 0
Master EXP Potion 1-5 (Random)Item0 – 0

[Mini Event] Gold Rabbit

1.Gold Rabbit sẽ xuất hiện 2 đợt : 13h0019h00 hằng ngày tại tất cả các Sub ( Trừ Sub 5

2.Gold Rabbit sẽ xuất hiện tại các map sau:

  • Kanturu Ruins
  • Aida, Aida 2
  • Tarkan, Tarkan 2
  • Lost Tower 1 -> Lost Tower 7
  • Atlans, Atlans 2, Atlans 3
NameTypeLevelLuckSkillExcellentAncientSocket
Zen: 5.000.000Item0 – 0
Jewels x1Item0 – 0
Ruud (20-100)Item0 – 0

Lưu ý: Người chơi sẽ được nhận ngẫu nhiên 1 trong 3 phần thưởng được liệt kê trong bảng.

4.9/5 - (30 bình chọn)

Gia nhập cộng đồng MU Asean qua các kênh chính thức

Bài viết mới