Hệ thống Anti-lang (chống lag) giúp giảm bớt các hiệu ứng đặc biệt của MU và các tính năng tốn nhiều tài nguyên khác trong khi chơi các sự kiện giúp bạn giảm thiểu việc tiêu thụ tài nguyên trên máy tính và tăng độ mượt khi chơi game.

Các tính năng chính

[SHIFT + 1]: Ẩn đôi cánh
[SHIFT + 2]: Giảm Hiệu ứng Kỹ năng
[SHIFT + 3]: Giảm hiệu ứng vật phẩm
[SHIFT + 4]: Ẩn Ground Zen
[SHIFT + 5]: Ẩn Item trên mặt đất
[SHIFT + 6]: Ẩn Muun Pet
[SHIFT + 7]: Ẩn Chars và Shadows
[SHIFT + 8]: Ẩn Hiệu ứng Kỹ năng
[SHIFT + 9]: Giảm độ sáng Item  xuống +0
[SHIFT + 0]: Giảm các đối tượng địa hình

Đối với “[SHIFT + 9]: Giảm Độ tỏa sáng của Vật phẩm xuống +0” Nếu bạn bật mức độ tỏa sáng trở lại, bạn cần tháo trang bị ra và mặc lại chúng.

Video giới thiệu

5/5 - (2 bình chọn)

Gia nhập cộng đồng MU Asean qua các kênh chính thức

Bài viết mới