Giới thiệu drop

MU Asean đã tiến hành cải thiện và làm mới toàn bộ hệ thống Drop để đảm bảo phù hợp lối chơi mới – Hunt 2 Win.

Chi tiết Drop sự kiện Evomon được liệt kê phía dưới bài viết này

Minor Evomon Box

NameTypeLevelLuckSkillExcellentAncientSocketRuud
Zen 1.000.000Item0 – 0
Jewels (x1)Item0 – 0

Standard Evomon Box

NameTypeLevelLuckSkillExcellentAncientSocketRuud
Ring of FireItem0 – 0yes
Ring of EarthItem0 – 0yes
Ring of IceItem0 – 0yes
Ring of PoisonItem0 – 0yes
Ring of WindItem0 – 0yes
Ring of MagicItem0 – 0yes
Pendant of IceItem0 – 0yes
Pendant of WindItem0 – 0yes
Pendant of WaterItem0 – 0yes
Pendant of AbilityItem0 – 0yes
Pendant of LightingItem0 – 0yes
Pendant of FireItem0 – 0yes

Greater Evomon Box

NameTypeLevelLuckSkillExcellentAncientSocketRuud
380 ItemsFull Set0 – 0
Jewel of ChaosItem0 – 0
Jewel of BlessItem0 – 0
Jewel of SoulItem0 – 0
Jewel of LifeItem0 – 0
Jewel of CreationItem0 – 0

Luxurious Evomon Box

NameTypeLevelLuckSkillExcellentAncientSocketRuud
Jewel of ChaosItem0 – 0
Jewel of BlessItem0 – 0
Jewel of SoulItem0 – 0
Jewel of LifeItem0 – 0
Jewel of CreationItem0 – 0
Errtel of AngerItem1 – 3
Errtel of BlessingItem1 – 3
Errtel of IntegrityItem1 – 3
Errtel of DivinityItem1 – 3
Seed capsule x1Item0 – 0

Magnificent Evomon Box

NameTypeLevelLuckSkillExcellentAncientSocketRuud
Socket 380 itemsFull Set0 – 15yesrand
Wings of Angel and Devil (1D)Special0 – 15yesrand

Legendary Evomon Box

NameTypeLevelLuckSkillExcellentAncientSocketRuud
Horn of Fenrir (Gold) (1D)Special0 – 0yes
Wings of Conqueror (1D)Special0 – 0yesrand
Mysterious Stone (x1)Item0 – 0
Mastery Box (Minor)Item0 – 0
Mastery Box (Standard)Item0 – 0
4.9/5 - (29 bình chọn)

Gia nhập cộng đồng MU Asean qua các kênh chính thức

Bài viết mới