Giới thiệu drop

MU Asean đã tiến hành cải thiện và làm mới toàn bộ hệ thống Drop để đảm bảo phù hợp lối chơi mới – Hunt 2 Win.

Khi tham gia sự kiện, mutizens nhận được Labyrinth Box, chi tiết Drop box này được liệt kê phía dưới bài viết này

Labyrinth Box (Lower)

NameTypeLevelLuckSkillExcellentAncientSocketRuud
RuudSpecial0 – 0200-350
Jewel of ChaosItem0 – 0
GemstoneItem0 – 0

Labyrinth Box (Medium)

NameTypeLevelLuckSkillExcellentAncientSocketRuud
RuudSpecial0 – 0350-650
Jewel of Chaos (x2)Item0 – 0
Gemstone (x2)Item0 – 0

Labyrinth Box (Higher)

NameTypeLevelLuckSkillExcellentAncientSocketRuud
RuudSpecial0 – 0650-850
Jewel of Chaos (x3)Item0 – 0
Gemstone (x3)Item0 – 0
4.8/5 - (17 bình chọn)

Gia nhập cộng đồng MU Asean qua các kênh chính thức

Bài viết mới