Giới thiệu drop

MU Asean đã tiến hành cải thiện và làm mới toàn bộ hệ thống Drop để đảm bảo phù hợp lối chơi mới – Hunt 2 Win.

Chi tiết Drop Elite Boss được liệt kê phía dưới bài viết này

Abyss of Atlas 3

NameTypeLevelLuckSkillExcellentAncientSocket
Guardian Enhanced StoneItem
Elite Guardian Enhanced StoneItem
Guardian Elite Opt Change PcsItem
Sealed Armor SculptureItem

Scorched Canion

NameTypeLevelLuckSkillExcellentAncientSocket
Guardian Enhanced StoneItem
Elite Guardian Enhanced StoneItem
Guardian Elite Opt Change PcsItem
Sealed Armor SculptureItem

Gia nhập cộng đồng MU Asean qua các kênh chính thức

Bài viết mới