mu notice

Gửi các Mutizens,
Nhóm vận hành MU Asean xin gửi đến tất cả anh em thông báo cập nhật “Hệ thống giới hạn EXP/Cản Reset” mới. Hệ thống mới sẽ bao gồm các giới hạn về mốc Reset và Level Master.

Hệ thống kinh nghiệm Reset
#Global ResetCản Reset (Giảm EXP)
Mốc Reset và EXP
0-300301RS~800RS
(Kinh nghiệm giữ nguyên)(Kinh nghiệm bị giảm, mỗi mốc 100RS sẽ có lượng EXP giảm khác nhau)
Thông tin về mốc cản EXP
Mốc ResetMức độ cản RS
301-400RSCản mức độ 1
401-500RSCản mức độ 2
501-600RSCản mức độ 3
601-700RSCản mức độ 4
701-800RSCản mức độ 5

Xin cảm ơn!
Nhóm hỗ trợ MU

bnr notice
5/5 - (2 bình chọn)

Gia nhập cộng đồng MU Asean qua các kênh chính thức

Bài viết mới