mu notice

Gửi các Mutizens,
Nhóm vận hành MU Asean xin gửi đến tất cả anh em thông báo cập nhật “Hệ thống giới hạn EXP/Cản Reset” mới. Hệ thống mới sẽ bao gồm các giới hạn về mốc Reset và Level Master.

Hệ thống kinh nghiệm Reset
#Global ResetCản Reset (Giảm EXP)
Mốc Reset và EXP
0-300301RS~800RS
(Kinh nghiệm giữ nguyên)(Kinh nghiệm bị giảm, mỗi mốc 100RS sẽ có lượng EXP giảm khác nhau)
Mốc mở giới hạn kinh nghệm
65% người chơi đạt 80 RSReset trung bình của máy chủ
Mốc mở giới hạn Reset kế tiếpReset 200
Global ResetCản Reset (Giảm EXP)
400301
Thông tin về mốc cản EXP
Mốc ResetMức độ cản RS
301-400RSCản mức độ 1
401-500RSCản mức độ 2
501-600RSCản mức độ 3
601-700RSCản mức độ 4
701-800RSCản mức độ 5
Hệ thống kinh nghiệm Master
#Global Level MasterGiới hạn cấp độ Master
Mốc Reset và EXP
400550
(Kinh nghiệm giữ nguyên)(Kinh nghiệm bị giảm)
Mốc mở giới hạn kinh nghệm kế tiếpLevel Master 550
dw c

Xin cảm ơn!
Nhóm hỗ trợ MU

bnr notice
5/5 - (2 bình chọn)

Gia nhập cộng đồng MU Asean qua các kênh chính thức

Bài viết mới