Giới thiệu drop

MU Asean đã tiến hành cải thiện và làm mới toàn bộ hệ thống Drop để đảm bảo phù hợp lối chơi mới – Hunt 2 Win.

Chi tiết Drop Miracle Coin tra cứu theo bảng dưới đây:

Miracle Coin Box

NameTypeLevelLuckSkillExcellentAncientSocket
Pentagram Lvl 300Item0 – 0yes
Necklace of AgonyItem0 – 0yes
Solid SymbolItem0 – 0yes
Ring of BlockItem0 – 0yes
Ring of UltimatumItem0 – 0yes
Protection RingItem0 – 0yes
Elemental Rune (x5)Item0 – 0
Conqueror’s BadgeItem0 – 0
Condor FeatherItem0 – 0
Condor FlameItem0 – 0
Elemental Talisman of ChaosItem0 – 0
Seed CapsuleItem0 – 0
Broken HornItem0 – 0
Ruud Box (500)Item0 – 0
Ruud Box (1500)Item0 – 0
Ruud Box (2000)Item0 – 0
x1 Rare Item Ticket 2Item0 – 0
4.9/5 - (32 bình chọn)

Gia nhập cộng đồng MU Asean qua các kênh chính thức

Bài viết mới