bnr notice patchnote

Mutizen thân mến, nhằm mang lại trải nghiệm cũng như cập nhật bản vá từ NPH. Nhóm hỗ trợ MU Asean xin thông báo tiến hành bảo trì nâng cấp hệ thống, thông tin chi tiết như sau:

Thời gian bảo trì:

Thời gian bắt đầu bảo trì dự kiến: 13h30′ ngày 19.03.2023
Thời gian kết thúc bảo trì dự kiến: 19h20′ ngày 19.03.2023

Máy chủ áp dụng:

 • Memory (Reset)
 • Ruins (Non-Reset)

Bảo trì chung: 

 • [FIX] giới hạn quỹ ngọc hiển thị hàng tuần không đúng số lượng
 • [UPDATE] Cập nhật bản vá đến từ NPH
 • [FIX] Hiệu ứng kỹ năng Spear Storm không hoạt động khi đang Off-level
 • [FIX] Elemental Defense buff không hoạt động khi đang Off-level
 • [FIX] Phạm vi tấn công của kỹ năng Spirit Hook không hợp lệ khi ở chế độ Off-level
 • [MAINTENANCE] Bảo trì lại hệ thống máy chủ nhằm tăng sự ổn định
 • [BALANCE] Tăng tỉ lệ EXP một số Map
 • [UPDATE] Thêm NPC James tại 173 192 Noria
 • [UPDATE] Thêm NPC Bolo tại Aida
 • [BALANCE] Giảm drop đồ Exc tại Map Old Kethotum
 • [UPDATE] Tăng drop cho Boss: God of Darkness [MAPBOSS]
 • [UPDATE] Bổ sung Sphere Upgrade Rune và Item Socket vào Seed Capsule
  [UPDATE] Bổ sung Drop Condor Flame tại Swamp Of Calmnes
 • [UPDATE] Open sự kiện Elemental Symbol
 • [FIX] Lỗi hiển thị sai giá Moss
 • [FIX] Lỗi hiển thị tỉ lệ ép Wing và NL ép Wing tại Chaos Machine không chính xác
 • [UPDATE] Tăng tỉ lệ ép W4 ltừ 7 -> 15 %, W3 từ 30% -> 35%

Máy chủ Ruins

 • [TEST] Kiểm tra lại hệ thống sát thương một số Class
 • [BALANCE] Cân bằng PVP các class đợt 1
 • [BALANCE] Cân bằng PVE đợt 1
 • [UPDATE] Giảm Defense, HP Low Boss
 • [BALANCE] Tăng HP, DMG Element quái thường tại GS1-4 (máychủ Ruins)

Lưu ý:

 • Trong thời gian bảo trì, Mutizen không thể đăng nhập vào Game
 •  Mọi cố gắng đăng nhập có thể gây ra lỗi tài khoản

Rất mong nhận được sự thông cảm của mọi người vì sự bất tiện này!

Trân trọng,
Nhóm hỗ trợ MU Asean
bnr notice
5/5 - (4 bình chọn)

Gia nhập cộng đồng MU Asean qua các kênh chính thức

Bài viết mới