GUIDE LIBRARY

Elemental Symbols - Sự kiện thu thập mảnh ghép thuộc tính

Thông tin sự kiện Elemental Symbols MU và các hướng dẫn tham gia sự kiện Elemental Symbols

elemental symbol event mu
Thu thập các mảnh Element Symbol

Thu thập các mảnh Element Symbols

Gặp NPC Lahap ở Elbeland (37, 241)

Gặp NPC Lahap
Elbeland (37, 241)

Chọn “Kết hợp” chúng thành Element Box

Chọn “Kết hợp” chúng thành Element Box

Công thức chế tạo Elemental Box

Người chơi cần thu thập các biểu tượng nguyên tố từ các loại quái vật nguyên tố tại các bản đồ sau: Ferea, Nixies Lake, Swamp of Darkness và dựa theo công thức dưới đây để chế tạo thành Element Box.

fire symbol
mas
water symbol
mas
wind
mas
earth symbol
mas
darkness symbol
igual
elemental
x1
x1
x1
x1
x1
Symbolss of Fire
Symbols of Water
Symbols of Wind
Symbols of Earth
Symbols of Darkness
Element Box

Lưu ý: Ở phiên bản MU Online hiện tại, Elemental Symbols sẽ tự động ghép lại thành Element Box khi người chơi thu thập đủ 5 mảnh nguyên tố khác nhau!

Video hướng dẫn

Video hướng dẫn tham gia sự kiện Elemental Box

Drop Element Box

Thông tin danh sách item drop tại Elemental Box

NameTypeLevelLuckSkillExcellentAncientSocket
Elemental Capsule(Normal)Item0 – 0
Capsule (Fire)Item0 – 0
Capsule(Earth)Item0 – 0
Capsule(Water)Item0 – 0
Capsule(Wind)Item0 – 0
Capsule(Darkness)Item0 – 0
Kundun’s Seal ScrollItem0 – 0
Antonia’s SwordItem0 – 0
Arca’s ProphecyItem0 – 0
Ancient Icarus ScrollItem0 – 0
Ancient Icarus ScrollItem0 – 0
Empire Guardians’ StrongholdItem</0 – 0
Kundun’s Madness BladeItem0 – 0
Ruud Box (500)Item0 – 0
[Bound] Bless of Light (Greater) x 2Item0 – 0
[Bound] Bless of Light (Middle) x2Item0 – 0
Elemental Rune x1-5Item0 – 0
Errtel of AngerItem0 – 2
Errtel of BlessingItem0 – 2
Errtel of IntegrityItem0 – 2
Errtel of DivinityItem0 – 2

Lưu ý: Sự kiện diễn ra trên cả 2 cụm máy chủ: Memory & Ruins

5/5 - (2 bình chọn)

Gia nhập cộng đồng MU Asean qua các kênh chính thức

Bài viết mới